Met Vragenlijst Online is het mogelijk om gemakkelijk informatie op te vragen bij de cliënt. Vragenlijsten kunnen op eenvoudige wijze worden samengesteld om input te vragen voor bijvoorbeeld fiscale werkzaamheden of om de cliënt daarna gerichter te kunnen begeleiden en van advies te voorzien. Een vragenlijst kan aan meerdere cliënten gestuurd worden.