Het is voor een heleboel pakketten mogelijk een Single SignOn vanuit Cliënt Online in te stellen. Door de account gegevens van een gebruiker in Cliënt Online in te stellen kan vervolgens vanuit de portal met één klik ingelogd worden in het andere pakket.