E-mail berichten komen niet binnen

Als e-mail berichten niet binnenkomen is een van de meest voorkomende oorzaken dat deze berichten als spam worden aangemerkt. Je kan dit voorkomen door het e-mailtje van Client Online in de spam map aan te merken als geen spam e-mail. Alle e-mailtjes die daarna worden verstuurd komen dan netjes in de inbox terecht.

Microsoft Outlook en Hotmail

Bij Microsoft Outlook en Hotmail vindt je de e-mailtjes die als spam zijn aangemerkt in de map Ongewenste e-mail.

Hoe maak je van ongewenste e-mail gewenste e-mail:
https://support.office.com/nl-nl/article/blokkeren-of-toestaan-instellingen-voor-ongewenste-e-mail-48c9f6f7-2309-4f95-9a4d-de987e880e46

Google Gmail

Bij Gmail van Google vindt je de e-mailtjes die als spam zijn aangemerkt in de map Spam.

Hoe maak je van ongewenste e-mail gewenste e-mail:
https://support.google.com/mail/answer/1366858?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=nl

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen