Versie 4.3.152 en 4.4.152

Kleine wijzigingen

 • Als er geen datum van vaststelling wordt opgegeven bij een te plaatsen een jaarrekening moet de cliëntgebruiker handmatig aangeven bij het accorderen of het om een voorlopige jaarrekening gaat of niet. Deze handmatige actie voorkomt dat een cliëntgebruiker per ongeluk de jaarrekening als voorlopig deponeert. Als er wel een voorgestelde vaststellingsdatum is opgegeven bij het plaatsen van de jaarrekening komt de keuze bij het accorderen of de jaarrekening is vastgesteld standaard op ja te staan.
 • De status opvragen van een document via Digipoort bij de uitvragende partij vindt nu elke 15 minuten plaats i.p.v. iedere 3 uur.
 • Om te voorkomen dat er een OB aangifte met een ongeldig OB-nummer (b.v. NL voor het nummer) wordt verstuurd zijn er de volgende maatregelen getroffen:
  • Bij het versturen van een OB-aangifte wordt ter controle bij Digipoort het OB-nummer meegestuurd uit de cliëntgegevens i.p.v. het OB-nummer uit het XBRL-bestand.
  • Bij het opstellen van een aangifte via de online omgeving wordt er een melding gegeven als het OB-nummer door de online omgeving is aangepast.

Bugfixes

We hebben de volgende bugs opgelost:

 • Bij het koppelen van een authenticator werd de tekst niet in de juiste taal weergegeven.
 • Bij het invullen van de template (Excel bestand) voor een ICP werden de voorloopnullen van fiscale nummers weggehaald. In de nieuwe template (Excel bestand) worden de fiscale nummers met een voorloopnul niet aangepast.
  NB: Om dit probleem te voorkomen moet wel eerst het nieuwe template worden gedownload.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

 • Avatar
  Patrick Blomer

  Ad eerste bullit:
  Onze ervaring is dat je dit niet voorkomt door de cliëntgebruiker zelf die keuze te laten maken. Wij vullen voor-in in het SBR/XBRL-bericht dat de jaarrekenig is vastgesteld en op welke datum dat is. Net zoals we ook de notulen van de AvA opstellen en daarin dit opnemen en een datum invullen van die vergadering.
  Ons inziens is het dus een (slechte) kleine wijziging met een enorme impact.
  Default zou bij voorkeur "Ja" ingegeven kunnen worden, waarbij de cliëntgebruiker een (voorgestelde) datum waarop de jaarrekening is vastgesteld zelf moet invullen. Dan wordt de cliëntgebruiker ook gedwongen na te denken over de keuze, maar voorkom je dat de makkelijkste weg (niet vastgesteld is een veld/stap minder gekozen wordt.

  In relatie hiermee, de cliëntgebruiker zelf keuzes laten maken i.p.v. deze voor-invullen en ze hierin begeleiden, zien we dat cliëntgebruikers in de (nieuwe) kredietrapportage voor een verkeerde uitvragende bank kiezen. Bijvoorbeeld omdat ze ook met meerdere banken zaken doen.

 • Avatar
  Hugo Jansen

  Bedankt voor de feedback en excuses voor de verwarring. De omschrijving van de wijziging met betrekking tot de datum van vaststelling was helaas niet duidelijk genoeg. Als er een jaarrekening wordt geplaatst met een voorgestelde datum van vaststelling komt de keuze voor de cliëntgebruiker of de jaarrekening is vastgesteld standaard op ja te staan. De omschrijving van deze wijziging hebben we ook aangepast.