Versie 4.3.149

Kleine wijziging

  • Het is mogelijk om in Formulier Online een formulier uit te sturen waarvan de antwoorden later niet ingezien kunnen worden via het portaal. Het formulier wordt na het invullen niet opgeslagen in het archief maar verzonden naar het externe dossier. Dit kan wenselijk zijn wanneer er bijvoorbeeld vertrouwelijk informatie uitgevraagd wordt t.b.v. loondossiers. Deze instelling kan gedaan worden bij het beschikbaar stellen van het formulier.

 

Bugfixes

We hebben de volgende bugs opgelost:

  • De ingestelde dossierrechten op cliëntmappen werden niet automatisch ingesteld voor geïmporteerde cliëntgebruikers.
  • Wanneer je vanuit de inplanmodule de aangiftewizard start dan werden de algemene gegevens bij stap 1 van de wizard niet automatisch ingeladen.
  • Het was niet mogelijk voor een kantoorgebruiker om het verzendrapport te bekijken in de nieuwe lay-out wanneer het recht "verzonden overzicht" in de oude lay-out uitgeschakeld was.
  • Een document werd niet meteen na accordering verzonden naar de uitvragende partij.
  • Toevoeging eigen tekst akkoordverklaring notulen werkte niet.
  • De cliëntverantwoordelijke werd niet geïmporteerd vanuit Auditcase.
  • Oorzaak foutmelding m.b.t. teveel onjuiste inlogpogingen verholpen. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen