Hoe werkt de Client Online Connector v1.2?

1 Werking

Het is mogelijk om gegenereerde (XBRL) aangiften te laten oppakken door Accordering Online. Accordering Online biedt het document aan uw cliënt ter accordering en verzorgt de verzending naar de uitvragende partij. Het is ook mogelijk om PDF bestanden te laten oppakken en accorderen. Na Accordering wordt dit document in het Dossier geplaatst bij de klant. De frequentie dat de documenten opgepakt worden kan in de instellingen worden aangepast.

1.1 XBRL bestanden

Plaats het XBRL bestand in de ingestelde map: XBRL_bestanden/naar portaal. Deze worden gesynchroniseerd met het portaal. Reeds gesynchroniseerde documenten worden niet nogmaals opgepakt. De gegevens worden uit de XBRL gelezen (type aangifte, tijdsperiode). De deadline datum wordt bepaald door de instellingen in het portaal.

1.2 PDF bestanden

Plaats de PDF in een vooraf ingestelde map. De bestandsnaam begint met een nummer_. (123456_bestandsnaam.pdf) Het nummer kan of het KvK_nummer zijn of eventueel het Hidden_ID_nummer. Het Hidden_id nummer is niet te zien vanuit het portaal. Is deze niet bekend dan is alléén het KvK_nummer te gebruiken.

De overige gegevens kunnen in de instellingen worden aangegeven:

 • Type document
 • Datum van
 • Datum tot

Deadline wordt bepaald door de instellingen in het portaal.

Het is niet mogelijk om een zelfde document met dezelfde naam twee keer te plaatsten. Er wordt een hash berekend over de inhoud van de PDF met de bestandsnaam.

2 Installatie

2.1 De tab Algemeen

Open de config via de systray versie van ClientOnline en vul de volgende gegevens in. De config open je door met de rechtermuisknop op het symbool van de COC te klikken.

Voer de volgende gegevens in:

1. Gebruikersnaam

2. Wachtwoord

3. Endpoint van ClientOnline Omgeving (standaard https://www.clientonline.nl/soap/2010/accordering)

4. Interval in minuten (advies is 30 minuten)

5. Informatievoorziening aan of uit vinken (advies is aan)

Bevestig de invoer door op Apply te klikken.

2.2 De tab Mappen

Het instellen van de mappen:

Maak de volgende mappen aan:

 • Afgekeurd
 • Goedgekeurd
 • Naar portaal
 • Niet gevonden

Vul de volgende gegevens in:

 1. Locatie van bestanden die naar het portaal
 2. Bestand wordt naar deze map verplaatst als de client niet gevonden kan worden
 3. Bestand wordt naar deze map verplaatst als het bestand is goedgekeurd
 4. Bestand wordt naar deze map verplaatst als het bestand is afgekeurd
 5. Bestandstype wat opgepakt moet worden vanuit de aangegeven map
 6. Type document
 7. Datum van
 8. Datum tot
 9. Keuze hidden_id_nummer als matching
 10. KvK_nummer als matching
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk