Versie 4.2.119 / 4.3.119

Kleine wijzigingen

 • Het documenttype "contract" is gewijzigd naar 'overeenkomst'. Hierdoor kan dit type document gekozen worden bij bijvoorbeeld het ter accordering aanbieden van een verwerkersovereenkomst.
 • In het accorderingslog worden nu alle personen genoemd die het document hebben ondertekend i.p.v. alleen de eerste ondertekenaar.
 • Wanneer er een koppeling is met het Unit4 dossier dan worden vanaf deze release alle relevante documenten na accordering meegestuurd naar het Unit4 Dossier.
 • Op bepaalde plekken werd de term 'aandeelhoudersvergadering' verkeerd gebruikt. Dit is aangepast naar 'Algemene vergadering'.
 • Wanneer een document vanuit Fiscaal Gemak niet geplaatst kan worden dan wordt dit vanaf deze release teruggekoppeld aan Fiscaal Gemak.
 • Melding over het activeren van SBR Assurance verwijderd uit het portaal. Dit staat nu standaard ingesteld en er hoeft niets meer geactiveerd te worden.

Bugfixes

 • Vertaling ontbrak op het loginscherm bij het opvragen van een sms code wanneer bovenin het loginvenster een andere taal was gekozen.
 • In sommige gevallen werd de accorderingsmail van een concept- of definitieve jaarrekening niet naar het kantoor verzonden. Dat probleem is nu opgelost.
 • Probleem opgelost waarbij het KvK-nummer onterecht als 00000000 werd gezet.
 • Een hyperlink in een RSS feed werd niet goed weergegeven, dat is nu opgelost waardoor de link nu duidelijker herkenbaar is.
 • De HTML tag <strong> kan nu gebruikt worden in een RSS feed.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk