Versie 4.1.117

Kleine wijzigingen

 • Aanpassing in de koppeling met ValidSign: ondertekenen door meerdere gebruikers is vanaf deze release mogelijk.
  • Bij dit issue is ook mogelijk gemaakt dat er geen uniek e-mailadres meer nodig is om te kunnen ondertekenen. Een kantoorgebruiker kan NIET hetzelfde e-mailadres gebruiken als de cliëntgebruiker die ondertekend (en andersom), de cliëntgebruikers kunnen wel hetzelfde e-mailadres hebben tijdens het ondertekenen.
  • Verder spelen er nog een aantal kleine bugs in deze koppeling die we op korte termijn gaan oplossen.
 • Betere foutafhandeling tijdens het proces van het ondertekenen van een PDF. Het is nu niet meer mogelijk dat het proces doorlopen kan worden terwijl er op de achtergrond een fout is opgetreden.
 • Het is nu mogelijk om een kantoorgebruiker in te stellen als cliëntverantwoordelijke zonder dat hij/zij toegang heeft tot de betreffende cliënt. Dit kan handig zijn als je deze medewerker wel wilt tonen als contactpersoon voor de cliënt in de widget op het Dashboard en wil zorgen dat deze persoon notificatiemails over de cliënt krijgt, terwijl deze persoon niet de inhoudelijke documenten mag zien van deze cliënt.

 

Bugfixes

 • De volgorde van mappen binnen Dossier Online stond in een willekeurige volgorde. Dat probleem is in deze release opgelost waardoor er een logische volgorde wordt gehanteerd.
 • In sommige gevallen werd er geen e-mail verzonden naar een kantoorgebruiker nadat een cliëntgebruiker een formulier heeft ingevuld.
 • Als de kantoornaam te lang was dan kon er geen SMS-herinnering verzonden worden. Dat probleem is in deze release opgelost.
 • Vanaf deze release ontstaat een foutmelding wanneer een kantoorgebruiker uit het portaal is verwijderd maar nog wel staat ingesteld als koppelgebruiker voor de CRM/CSV koppeling. De foutmelding is dan: "Ingestelde koppelgebruiker voor CRM/CSV koppeling bestaat niet".
 • In sommige gevallen werden mutaties in bestaande cliënten vanuit Innolan Alure niet meegenomen in de koppeling. Dit had te maken met samengestelde versus enkelvoudige cliënten. Dit probleem is vanaf deze release opgelost.
 • Er wordt geen kopie meer van de nieuwe gebruikersmail mail verzonden naar cliëntverantwoordelijke kantoorgebruiker(s).
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk