Welke validaties vinden plaats op te deponeren stukken?

Indien een aangifte in het portaal geplaatst wordt, vinden er diverse validaties plaats, hiermee word de kans op uitval geminimaliseerd.

Via beheer > instellingen > algemeen > accordering is instelbaar of te deponeren stukken gevalideerd moeten worden door het portaal. Met deze instelling accepteert de portal alleen valide XBRL documenten.

Als de instellingen in de portal zodanig zijn, wordt de XBRL ten tijde van het aanbieden aan de portal gevalideerd door onze partner genaamd "Batavia". Belangrijk punt: deze validatie betreft alleen een taxonomie-validatie, FRIS-regels (FRIS: Financial Reporting Instance Standards) zijn hiervan uitgezonderd (het gaat bij FRIS niet om taxonomie, maar om inhoud.)

Na accordering wordt de XBRL via een SOAP call op DigiPoort aangeboden, en daarbij wordt de XBRL door DigiPoort nogmaals (taxonomie-)gevalideerd. Een van de metadata die wordt meegestuurd naar DigiPoort is het identificatienummer (bijv. OB-nummer, KvK nummer) van de cliënt; dit wordt gedaan om misverstanden te voorkomen. De call slaagt alleen als het nummer hetzelfde is tussen de client en de XBRL. Het is dus mogelijk om een gevalideerd document aan DigiPoort aan te bieden waarbij het identificatienummer niet matcht. Dit komt omdat taxonomie-validatie alleen op de XBRL inhoud werkt. De validatie doet niets met de metadata die wordt meegestuurd.

De xbrl wordt door DigiPoort aangeboden aan de uitvragende partij. Op het moment dat de uitvragende partij de XBRL ontvangt wordt een FRIS validatie gedaan, niet eerder. Er is op dit moment geen manier om deze FRIS validatie eerder of op een ander manier te doen dan in digipoort productie.

De belastingdienst en de KvK hanteren allebei hun eigen set FRIS regels. Het staat beide partijen vrij deze regels aan te passen en documenten af te keuren op basis van hun FRIS regels.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk