Hoe kan ik een PDF-bestand ter accordering plaatsen?

Navigeer naar Accordering > documenten > plaatsen

1. Plaatsen document

Selecteer het bestand. Zorg in het geval van een publicatiestuk dat het publicatiestuk zelf geselecteerd wordt. Een enkel PDF-bestand zal worden geplaatst voor de geselecteerde cliënt  Voor een verzameling bestanden in een ZIP-bestand zal worden geprobeerd deze te matchen per cliënt op basis van cliëntnummer  Een naam van een PDF-bestand aangeleverd in een ZIP-bestand moet beginnen met het cliëntnummer van die cliënt waarvoor het stuk bedoeld is, na een underscore (_) kan hierachter de eigen beschrijving worden toegevoegd. (Bijvoorbeeld: 1234_Btw-jan.pdf). Alleen PDF-bestanden uit ZIP-bestand worden verwerkt. Bij het plaatsen voor een enkele cliënt kunnen er tot maximaal 5 losse PDF's geüpload worden. Als meerdere PDF-bestanden tegelijk zijn klaargezet worden deze bestanden samengevoegd tot één PDF-bestand.

LET OP: Deze PDFs mogen niet beveiligd zijn tegen bewerken. Dit zal resulteren in een foutmelding dat ze niet kunnen worden samengevoegd.

2. Soort document

Geef aan om welk soort document het gaat, per verzameling van aangiften kan gekozen worden of het gaat om een verzameling belastingaangiften of publicatiestukken.

Typen documenten die geselecteerd kunnen worden zijn:

Belastingaangifte

Concept jaarrekening

Definitieve jaarrekening

Publicatiestukken

Overig

3. Detailinformatie

Vul de rest van de gegevens in, zoals periode, type, of er herinneringsberichten verstuurd moeten worden en eventueel bijlagen (zoals notulen) in geval van een publicatiestuk. Wanneer de portal herkent dat er al een bestand geplaatst is voor dit type document en dezelfde periode, dan kan er voor gekozen worden om het reeds bestaande bestand te vervangen.

4. Cliënt aanpassingen

Als er een ZIP-bestand is geplaatst is dit een extra stap in de wizard. Eventueel kan hier per cliënt afgeweken worden van de detail informatie uit de vorige stap.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk