Maprechten instellen

Dossier-Dossier-Dossiers.png

Zichtbaar, onzichtbaar, schrijfbaar maken van een map in een zichtbaar voor cliënt map

Mappen staan standaard op leesrechten voor een cliënt, ze kunnen echter ook schrijfbaar of juist onzichtbaar worden gemaakt en er kan toegang worden verstrekt aan een externe partij.

  1. Selecteer de aan te passen map.
  2. Klik op Acties en selecteer ‘pas rechten huidige map aan’ Of klik, wanneer deze zichtbaar is, achter de titel van de map boven het overzicht op het slot icoontje.

Alle submappen in de betreffende map zullen dezelfde rechteninstelling krijgen, tenzij de rechten expliciet in een submap zijn ingesteld.
Standaard is een map in de categorie 'Cliënt documenten’ niet schrijfbaar voor de cliënt. Per cliëntgebruiker kan afgeweken worden van deze standaard instelling:

  1. Ga naar de module 'Beheer’ en dan in de categorie ‘Cliënten’ naar de taak ‘Gebruikers’.
  2. Selecteer eventueel eerst een cliënt om alleen de gebruikers van die cliënt te zien.
  3. Bewerk de cliëntgebruiker en ga naar het tabblad 'Rechten’.
  4. Daar kan voor de dossiermappen worden afgeweken van de standaard instellingen voor lees- en schrijfrechten.

Per cliëntgebruiker kunnen de rechten dus anders zijn ingesteld. Afhankelijk hiervan wordt voor de cliëntgebruiker de toegang tot de map ingesteld of deze alleen mag lezen of volledige toegang heeft. Volledige toegang betekend dat de cliëntgebruiker bestanden mag lezen, plaatsen en verwijderen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk