Certificaten

PKI Overheids Services organisatiecertificaat

Voor de verzending van XBRL naar Digipoort (overheidsdienstenvan Belastingdienst, KvK en CBS) of de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorzieningen) is een kantoorcertificaat nodig: een PKI Overheids Services Certificaat.

Deze wordt gebruikt om de verbinding te beveiligen en om de map waarin het XBRLbestand zit te tekenen. Deze certificaten kunnen bij de reguliere leveranciers worden aangevraagd (Quo Vadis, ESG, Digidentity of KPN).

In de portal kan een eigen certificaat worden gebruikt voor het insturen van aangiftedocumenten, publicatiestukken en kredietrapportages naar uitvragende partijen. Dit certificaat wordt in de portal geplaatst onder de module 'Beheer'. Selecteer het onderdeel 'Algemeen' en in de menucategorie 'Instellingen' het
tabblad 'Accordering'.

Het aanvragen van certificaten, zoals kantoor- of beroepscertificaten staat los van het gebruik van SBR, XBRL, een klantenportal, eHerkenning of B2.

Persoonsgebonden beroepscertificaten

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is van plan om vanaf 2013 beroepscertificaten verplicht te stellen voor accountants als vervanging van de ‘natte handtekening': het ondertekenen van de beeldverklaring. Het accountancy klantenportaal Cliënt Online is daarop voorbereid. Er is een optie dat documenten die handmatig of automatisch via een koppeling met een backoffice applicatie zijn geplaatst, eerst in een autorisatie-wachtrij worden gezet. De tekenbevoegde vennoot, partner of medewerker kan deze controleren en met een SMS-token autoriseren, waarna de documenten ter accordering naar de cliënt worden gestuurd. Op dat moment kan in de nabije toekomst ook de handtekening met het beroepscertificaat aan het bestand worden gekoppeld.

Op dit moment wordt door de NBA nog uitgewerkt op wat voor manier de verklaring precies kan worden toegevoegd en waar deze verklaring dan precies betrekking op heeft. XBRL kan namelijk op verschillende wijze worden gepresenteerd, wat het afgeven van een eenduidige beeldverklaring lastig maakt. Meer duidelijkheid wordt in de loop van 2012 verwacht.

Ook beroepscertificaten worden bij de bekende certificaatleveranciers aangeschaft.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk