Versie 4.1.96

"Inzien" van cliënten en cliëntgebruikers door kantoorgebruikers

Het is nu mogelijk om in te stellen dat kantoorgebruikers de gegevens van cliënten en cliëntgebruikers wel mogen inzien, maar niet mogen bewerken. Dit kan via:

  • De rechteninstellingen bij een kantoorgebruiker
  • De rechteninstellingen voor een kantoorgebruikersgroep

Wanneer je het recht 'inzien' aanzet, zet dan ook het recht om te bewerken uit.

Opmerking kunnen meegeven bij het intrekken van document bij autorisatie

Vink in het autorisatiescherm een document aan, trek het in en je kunt een opmerking meegeven waarom het document is ingetrokken.

Eigen naam kunnen geven aan SSO's / applicatie bij het beheer van SSO's

Als kantoorbrede beheerder kun je bij het instellen van een Single SignOn koppeling in stellen welke naam de koppeling moet hebben.

DNB staten kunnen ondertekenen middels digitale handtekening.

Het documenttype DNB staten is toegevoegd en kan nu ook worden ondertekend.

CO4: Wanneer ik als gebruiker een document plaats welke ondertekend moet worden kan ik dit aangeven tijdens het plaatsingsproces

Alleen wanneer een signing provider is ingeschakeld voor uw omgeving (bijvoorbeeld ValidSign). In dat geval krijgt u in de wizard voor het plaatsen van een document de vraag of het document wel of niet ondertekend moet worden.

Extra waarschuwingen bij invoeren datum vaststelling door clientgebruiker

Op basis van feedback van gebruikers hebben we het invullen van de datum van vaststelling van de jaarrekening tijdens het accorderen van een XBRL jaarrekening (publicatiestuk) duidelijker gemaakt.

Accordeerders vermelden in notificatie aan kantoorgebruiker

Bugfixes

Bij Accorderingsrechten & SMS tabblad blijft soms ten onrechte het accordeerrechten per user overzicht staan

Foutieve melding niet ondersteunde extensie bij plaatsen document

Foutieve "Mislukte verzending" notificatie omtrent gelukte verzending.

XBRL icoon bij accorderen werd niet duidelijk getoond

Bestanden (en mogelijk mappen) met vreemde tekens in de NFS koppeling worden niet goed weergegeven en kunnen niet worden geopend

Het opslaan van gebruikersgegevens resulteert soms in een wit scherm

Bedrag Omzetbelasting suppletie in de mailnotifcatie is onterecht 0

Accorderingsrapport is niet te bekijken door bepaalde gebruikers rollen

Onjuiste mailnotificaties in combinatie met de ingestelde communicatie-instellingen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk