Algemene informatie

Release notes Client Online

Zie alle 15 artikelen

Technische informatie

Handleiding voor gebruikers van een kantoor (het nieuwe Client Online)

Home/Dashboard

Beheer

Zie alle 10 artikelen

Dossier Online

Accordering Online

Applicaties

Algemeen

Handleiding voor gebruikers van een cliënt van een kantoor (het nieuwe Client Online)

Home/Dashboard

Beheer

Dossier Online

Accordering Online

Algemeen

Handleiding (oude versie)

Tips en adviezen bij het inrichten

Module Formulier Online

Module Home

Module Dossier

Zie alle 14 artikelen

Koppelingen

Module Accordering

Zie alle 31 artikelen

Module Actueel

Zie alle 10 artikelen

Single SignOn mogelijkheden

Inrichten/aanpassen in module Beheer

Zie alle 33 artikelen

Module Vragenlijst

Module Berichten

Algemene functionaliteit

Tips en adviezen bij uitrol van het portaal

Module KPI's